• CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ, LẮP RÁP NHÀ XƯỞNG, MÁY MÓC, THIẾT BỊ MẠ VÀNG
  Mr.Long: 096 588 5388

 • Súng phun 2 đầu

  Súng phun 2 đầu

  Đặc điểm: Súng phun có hai đầu hóa chất A B vào, hai đầu hóa chất ra, hai đầu hơi vào, dùng kết hợp với bơm sơn hoặc nồi trộn, bình áp lực. Không cốc đựng sơn.

  Đầu phun tùy chọn: Lỗ phun 0.3mm, 0.5mm 1.0mm, 1.3mm, 2.0mm. Lỗ phun 1.3mm là lỗ phun phổ biến nhất luôn sẵn hàng.


  Ứng dụng : Phun mạ, phun hóa chất. Khi hóa chất ra khỏi súng phun mới hòa trộn vào nhau tạo nên lớp mạ. Nếu hòa trộn trước sẽ làm hỏng hóa chất. Hai hóa chất sẽ tạo phản ứng hóa học kết tủa màu bạc trắng trên sản phẩm.

  Đặc điểm: Súng phun có hai đầu hóa chất A B vào, hai đầu hóa chất ra, hai đầu hơi vào, dùng kết hợp với bơm sơn hoặc nồi trộn, bình áp lực. Không cốc đựng sơn.
  Đầu phun tùy chọn: Lỗ phun 0.3mm, 0.5mm 1.0mm, 1.3mm, 2.0mm. Lỗ phun 1.3mm là lỗ phun phổ biến nhất luôn sẵn hàng.
  Ứng dụng: Phun mạ, phun hóa chất. Khi hóa chất ra khỏi súng phun mới hòa trộn vào nhau tạo nên lớp mạ. Nếu hòa trộn trước sẽ làm hỏng hóa chất. Hai hóa chất sẽ tạo phản ứng hóa học kết tủa màu bạc trắng trên sản phẩm

  Chi tiết sản phẩm

  Đặc điểm: Súng phun có hai đầu hóa chất A B vào, hai đầu hóa chất ra, hai đầu hơi vào, dùng kết hợp với bơm sơn hoặc nồi trộn, bình áp lực. Không cốc đựng sơn.

  Đầu phun tùy chọn: Lỗ phun 0.3mm, 0.5mm 1.0mm, 1.3mm, 2.0mm. Lỗ phun 1.3mm là lỗ phun phổ biến nhất luôn sẵn hàng.

   


  Ứng dụng : Phun mạ, phun hóa chất. Khi hóa chất ra khỏi súng phun mới hòa trộn vào nhau tạo nên lớp mạ. Nếu hòa trộn trước sẽ làm hỏng hóa chất. Hai hóa chất sẽ tạo phản ứng hóa học kết tủa màu bạc trắng trên sản phẩm.